first-mDen første motorsykkelen kom til verden i 1885 i Stuttgart, Tyskland. Oppfinnerne Wilhelm Maybach og Gottlieb Daimler (som senere var med på å konstruere en av de første bilene) hadde en ganske enkel idé: De to festet simpelthen en bensindrevet motor til en sykkel, og dermed var den første motorsykkelen et faktum! Når sant skal sies hadde dog engelskmannen Edward Butler tatt patent på en motorsykkel på tre hjul året før, hvilket gjør at britene liker å si at de strengt tatt var først ute. 9 år etter Daimler og Maybachs modell kom uansett den første motorsykkelen som ble forsøkt solgt på markedet. Ingeniørene Hildebrand og Wolfmullers modell baserte seg på en tosylindret firetaktsmotor og representerte således et kvantesprang sammenlignet med Maybach og Daimlers utgave, men dens åpenbare tekniske svakheter bidro til at den aldri nådde ut til et stort marked. Verden måtte derfor vente i ytterligere et drøyt tiår før den første velfungerende motorsykkelen ble lansert i form av Indian Motorcycle Companys berømte 1907-modell. Ingeniørene bak modellen (den svensk-ættede Carl Oscar Hedstrom og makkeren George M. Hendee) lyktes i å designe en driftssikker, hurtig og ikke minst stilig motorsykkel som nærmest umiddelbart satte standarden for de kommende tiårs modeller.

Mellomkrigstidens motorsykler

Den 1. verdenskrig ga et skikkelig støt i armen til den fortsatt spede motorsykkelindustrien. Grunnen til den økte etterspørselen var det store behovet for motorsykler til militært bruk. Blant produsentene som slo seg opp på militære kontrakter var britiske Royal Enfield og Triumph Motorcycles. Sistnevntes H-modell fra 1915 regnes av mange som den første «moderne» motorsykkelen. På sikt var det imidlertid amerikanske Harley Davidson (grunnlagt i 1903) som tjente mest på krigsårene, og i 1920-årene var merket det mest solgte i verden. Utover 20-tallet ble Harley-Davidsons posisjon utfordret av tyske DKW, som siden etableringen i 1916 hadde fått et velfortjent rykte for å lage robuste, slitesterke motorsykler. Ved begynnelsen av 30-tallet gikk DKW (fra 1932 av under navnet Auto Union) endog forbi sine amerikanske konkurrenter i antallet solgte sykler på verdensbasis.

Fra 1945 til i dag

harkeyDe første årene etter 2. verdenskrigs slutt var preget av en rivende utvikling på motorsykkelfronten. I 1946 kom den første italienske Vespa-modellen, som umiddelbart oppnådde enorm popularitet på verdensbasis. Samtidig ble produksjonen av motorsykler stadig mer strømlinjeformet, hvilket gjorde modellene både billigere og mer robuste. Hva angår antallet solgte sykler kjempet britiske BSA og tyske NSU om førsteplassen på 1950-tallet, mens 1960- og 1970-tallet var preget av japanske produsenters dramatiske inntreden på verdensmarkedet. Produsenter som Honda, Yamaha og Suzuki lyktes nemlig med å konstruere billige, driftsikre sykler på samlebånd, og vestlige konkurrenter falt snart av lasset på verdensbasis. I 1969 lanserte Honda sin legendariske Honda CB750K Four, som kombinerte en 4-sylinder rekkemotor og topp moderne skivebremser. Modellen satte i likhet med Indians 1907-modell og Triumphs H-modell en helt ny standard for både design og teknikk.

Til tross for hard konkurranse fra nye kinesiske produsenter og veteraner som Harley-Davidson, har de japanske gigantene beholdt sin dominerende posisjon helt fram til i dag. Samtidig gjør europeiske produsenter som BMW, Ducati og Triumph det fortsatt godt innenfor markedet for mer eksklusive motorsykler. I tiårene som kommer vil den globale etterspørselen etter billige, driftsikre motorsykler sannsynligvis bare fortsette å øke. Mange spår at dette framfor alt vil gagne kinesiske produsenter, som på grunn av lave lønninger og svake fagforeninger kan utkonkurrere sine japanske og vestlige konkurrenter på pris.